TƯ VẤN GIẢI PHÁP
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
9h - 11H
15.09.2018
Lostus lầu 1
156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
P. Bến Nghé, Q.1
CHIA SẺ NHẬN ĐƯỢC KHI THAM DỰ
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08:45 - 09:00 Đón khách
09:00 - 10:00 Tư vấn về giải pháp ứng dụng phần mềm hóa đơn điện tử.
10:00 - 10:30 Giới thiệu các chương trình ưu đãi từ DiginetCorp và đối tác
10:30 - 11:00 Thảo luận cùng doanh nghiệp
CƠ HỘI NHẬN
Quà tặng từ đơn vị tổ chức
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ĐỐI TÁC

HỘI THẢO TƯ VẤN GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HÓA ĐƠN
ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 32/2001/TT-BTC

9h-11h
15.09.2018
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố
156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q. 1
(Hội trường Lotus lầu 1)

NHỮNG CHIA SẺ NHẬN ĐƯỢC KHI THAM DỰ

Giới thiệu về lợi ích, cách thức đăng ký, cách sử dụng các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử.

Thực hành trực tiếp trên phần mềm xuất và nhận hóa đơn điện tử.

So sánh các tính năng giữa các phần mềm hóa đơn điện tử trên thị trường hiện nay.

Tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng phần mềm hóa đơn điện tử.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Giai đoạn 1 (từ 01/01/2018):

Nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế:

Đó là các Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử kế toán kể từ khi có mã số thuế và định kỳ kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế gồm:

– DN được thành lập theo quy định pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật.

– DN, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, gồm chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sờ chính cho kê khai, nộp thuế GTGT.

Nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế:

Các DN, tổ chức sau sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế gồm:

– DN mới thành lập (không bao gồm DN thuộc nhóm sử dụng hóa đơn thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế)

– Các DN, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: DN vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; DN có rủi ro theo thông báo của cơ quan thuế và tổ chức, DN khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước 01/01/2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

Giai đoạn 2 (từ 01/01/2019): 30% các DN, tổ chức còn lại.

Giai đoạn 3 (từ 01/01/2020): 80% các DN, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế.

(Theo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn)

Điều kiện pháp lý để sử dụng hóa đơn điện tử?

Về pháp lý thì căn cứ vào khoản 2, điều 4 của Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:
a) Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử.
c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.
d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.
e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:
– Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
– Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.”

Cơ quan Thuế cung cấp phần mềm miễn phí về hóa đơn điện tử và hóa đơn có mã xác thực không?

Chủ trương của Ngành Thuế là xã hội hóa dịch vụ hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực qua các Nhà cung cấp dịch vụ T-VAN.

Doanh nghiệp/ tổ chức tự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín, có đủ năng lực và phù hợp với mình để sử dụng. Các nhà cung cấp phải đáp ứng điều kiện tối thiểu được quy định tại điều 5 của Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử?

1. Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong hai hình thức: tự xây dựng phần mềm hóa đơn điện tử hoặc thông qua nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử (dịch vụ trung gian – Tvan).

2. Doanh nghiệp phải đáp ứng theo yêu cầu thông tư 32/2011/TT-BTC về điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử.

3. Sau khi đáp ứng điều kiện khởi tạo HĐĐT, doanh nghiệp:

– Có quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử, gửi cho CQT và được cơ quan thuế tiếp nhận. (Không cần phải có đơn đề nghị sử dụng hoá đơn theo mẫu 3.14 của TT 39/2014/TT-BTC)

– Thực hiện thông báo phát hành Hóa đơn điện tử theo quy định.

Trường hợp mất hóa đơn chuyển đổi có bị phạt hay không?

Chưa có quy định xử phạt hành vi làm mất hóa đơn chuyển đổi.

Hóa đơn chuyển đổi phải được bảo quản như hóa đơn tự in, đặt in. Có thể sử dụng hóa đơn điện tử bằng file thay thế để cung cấp cho cơ quan chức năng ( bao gồm ứng dụng đọc file)

Nhà cung cấp dịch vụ T-VAN có đảm bảo vấn đề bảo mật thông tin?

Những doanh nghiệp tham gia có sự kiểm soát của nhà nước về điều kiện để trở thành T-VAN (tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử) và cung cấp dịch vụ có chất lượng với chi phí phù hợp phục vụ cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sẽ có những quy định, trách nhiệm cụ thể đối với doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ trong việc bảo mật thông tin (Điều 5 Thông tư 32).

Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày được không?

Ngày lập hóa đơn thực hiện theo quy định tại điều 16 Thông tư  39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn theo điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính Phủ.

Làm sao biết hoá đơn điện tử bên bán đã thông báo cơ quan thuế chưa?

Để biết hoá đơn điện tử của bên bán đã thông báo phát hành đến cơ quan thuế, doanh nghiệp vào Website tracuuhoadon.gdt.gov.vn của ngành thuế.

Các nhà cung cấp chữ ký số hiện nay

+ Nhà cung cấp chữ ký

– Nhà cung cấp chữ ký số Viettel
– Nhà cung cấp chữ ký số Bkav
– Chữ ký số VNPT
– Chữ ký số Nacencomm (CA2)
– Chữ ký số Fpt
– Chữ ký số CKCA
– Chữ ký số Safe CA
– Chữ ký số Vina(Smart Sign)
– Chữ ký số NewCA

+ Nhà cung cấp hóa đơn điện tử:

– Hóa đơn điện tử Viettel
– Hóa đơn điện tử BKAV
– Hóa đơn điện tử VNPT
– Hóa đơn điện tử Evat
– Hóa đơn điện tử Phần mềm
– Hóa đơn điện tử Thái Sơn
– Hóa đơn điện tử TS24

+Nhà cung cấp phần mềm kế toán Uy Tín:

– Phần mềm kế toán DX(DigiNet)
– Phần Mềm Kế Toán Smart Pro
– Phần mềm kế toán Bravo
– Phần mềm kế toán Effect Effe
– Phần mềm kế toán Misa

Đây là một số nhà cung cấp chữ kí số kiện nay mà các kế toán doanh nghiệp nên lưu ý

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

9h-11h
15.09.2018
Hội trường Lotus lầu 1
156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
© DigiNet Corporation
Chat
Chat
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended